top of page
  • Writer's pictureEPAIU

Відповідаємо на найпоширеніші запитання щодо конкурсу від екоініціативи

Якщо ви не знайшли в переліку нижче відповіді на ваше запитання, залиште його, будь ласка, в коментарях.


Найпоширеніші запитання про конкурс «Підвищення організаційної спроможності інститутів громадянського суспільства, які працюють в екологічній сфері». Якщо ви не знайшли в переліку нижче відповіді на ваше запитання, залиште його, будь ласка, в коментарях.


Чи обов‘язково у статуті організації-апліканта на етапі подання заявки на конкурс має бути зафіксовано екологічний напрям діяльності?

Ні, на початковому етапі конкурсу Статут організації може й не відображати діяльність в екологічній сфері. Але зазначте про це у відповідних пунктах конкурсної Анкети та обов‘язково надайте докази своєї фактичної діяльності, пов‘язаної з екологічною проблематикою. Наприклад, посилання на публічну інформацію про діяльність вашої організації у певному екологічному напрямі, фактичні досягнення, результати організації з вирішення проблем довкілля тощо.


Яка тематика (тематичні напрями) діяльності громадських організацій буде у пріоритеті?

У межах конкурсу не надаватимуться пріоритети окремим тематичним напрямам, ми це спеціально не зазначали в умовах. Але Конкурсна комісія братиме до уваги: (а) актуальність проблем, які на сьогодні постають перед українським суспільством, зокрема перед певними регіонами, де найбільше виражені екологічні ризики; (б) інноваційність та неординарність підходів до вирішення проблем довкілля, що підвищує ефективність зусиль та привертає увагу суспільства.


Чи в межах конкурсу надається пріоритет якимось регіонам?

Ініціатива охоплює всі регіони/ області України, і ми закликаємо подавати анкети з усіх куточків України. Але у полі особливої уваги є регіони підвищених екологічних ризиків.


Чи надаватиметься перевага організаціям, які здійснюють свою діяльність тільки на місцевому рівні?

Пріоритет надаватиметься ІГС, які здійснюють свою діяльність на регіональному та/або місцевому рівнях. При цьому організація-аплікант не обов‘язково має бути зареєстрована в селі або малому місті. В Анкеті організація має надати посилання на інформаційні джерела, що демонструють її діяльність на місцевому чи регіональному рівнях.


Чи може податися на конкурс мережа громадських організацій?

Так, якщо мережа зареєстрована як єдина юридична особа. Якщо це партнерська, не інституціалізована мережа, то організації-члени мережі мають право подаватися на конкурс окремо. Зауважте, що конкурсну Анкету організація-аплікант подає лише індивідуально, а не в партнерстві з іншими організаціями.


Чи може взяти участь у конкурсі шкільна екологічна команда?

Якщо команда є зареєстрована як юридична особа зі статусом інституції громадянського суспільства, то може. Наразі ми не маємо змоги підтримати в межах конкурсу не юридичну особу, навіть якщо команда має статус ініціативної групи.


Чи має значення, коли зареєстровано організацію, яка подається на конкурс?

Ні, рік реєстрації не має значення. Але братиметься до уваги попередній досвід і досягнення в екологічній сфері команди людей, які створили цю організацію.


Чи може мати шанс організація, яка юридично зареєстрована, але ще не мала жодних фінансових операцій на рахунку, а свою попередню діяльність команда проводила pro-bono або виконувала проекти у партнерстві з іншими організаціями?

Брати участь у конкурсі можуть усі громадські організації / громадські спілки / благодійні фонди, які вважають свій досвід і досягнення в екологічній сфері значущими. А також впевнені у своєму потенціалі як інституційного розвитку, так і розвитку екологічного напряму діяльності. Наголошуємо на тому, що важливо, аби організація представила докази свого досвіду і здобутків в екологічній царині, навіть якщо вона не мала грантової історії і не отримувала фінансування на свою статутну діяльність.


Яким чином має бути представлена інформація, що підтверджує досвід діяльності організації?

Найкраще – надати в конкурсній Анкеті посилання на публічні джерела, з яких чітко видно, що організація-аплікант виконувала (сама чи у партнерстві) певну діяльність з такими-то результатами або що такі-то рішення досягнуто завдяки діям організації-апліканта. Доказами можуть бути також: посилання на опубліковані в Інтернеті чи друковані матеріали (аналітичні статті, експертні оцінки, коментарі, висновки тощо), листи-підтвердження від стейкхолдерів про експертну чи консультаційну допомогу організації з певних екологічних питань та інше на вибір організації.


На що саме надаватиметься інституційний грант?

На другому етапі конкурсу буде надаватися початковий малий інституційний грант на фінансування першочергових організаційних потреб і виправлення базових недоліків, які будуть виявлені самостійно організацією, а також під час організаційного та фінансового аудитів. На третьому етапі передбачено великий інституційний грант, який відповідатиме потребам стратегічного інституційного розвитку організації (в т.ч. підвищення професійного рівня команди, зростання аналітичного й адвокаційного потенціалу, стажування у вітчизняних і зарубіжних екологічних організаціях, залучення до організації додаткових фахівців, виконання важливих напрямів стратегії, реалізацію спільних ідей із іншими партнерами та багато інше).


Чи можна на конкурс подати заявку на дослідження стану довкілля, зокрема із залученням лабораторій?

Ні, оскільки цей конкурс спеціально спрямовано на інституційний розвиток організацій громадянського суспільства, які працюють з екологічною проблематикою.0 views0 comments

コメント


bottom of page