top of page
  • Writer's pictureEPAIU

Еколого-кліматична дискримінація в окупованому Криму: виміри і загрози

Updated: Jan 25, 2023

Сучасні зміни клімату мають певні регіональні особливості та прояв негативних наслідків для довкілля, економічної діяльності та здоров’я населення. Останні декілька десятиліть особливо позначилися збільшенням повторюваності аномальних погодних і стихійних явищ (посухи, зливи, суховії тощо). Однак нераціональна діяльність людини та невиважені управлінські рішення поглиблюють негативні наслідки від змін клімату, ускладнюючи їх подолання.


На території окупованого Криму еколого-кліматична ситуація є доволі складною через низку причин – як природних, так і антропогенних. Всі ці обставини створюють некомфортні умови для проживання та несуть загрози для здоров’я і життя місцевого населення. Крім того, невиважене й необдумане управління в складних екологічних, кліматичних і гідрологічних умовах ускладнює традиційне ведення господарства.


У межах інституційної підтримки від нашої Ініціативи (EPAIU), дослідники Кримськотатарського ресурсного центру провели аналіз особливостей кліматичних змін, прояву стихійних явищ та тенденції змін комфортності клімату для населення Криму, а також визначено найбільш вразливі до змін довкілля території.«Це дослідження мало на меті визначити потенційне коло екологічної дискримінації та міграційних процесів, які з цим пов’язані. Визначити, як змінюється стан довкілля Криму з урахуванням глобальних кліматичних змін, а також визначити, які можемо мати перед собою виклики, загрози, небезпеки, пов’язані з цим. А головне, спрямувати результати цього дослідження на стратегію деокупації Криму» - зазначив член Експертної ради Кримськотатарського Ресурсного Центру з охорони довкілля та сталого розвитку Криму Євген Хлобистов.


1 view0 comments

Bình luận


bottom of page