top of page
 • Writer's pictureEPAIU

Новий конкурс Ініціативи "Аналіз і моніторинг впровадження політик і програм щодо захисту довкілля"

Updated: Aug 23, 2022

Програма «Демократична практика» Міжнародного фонду “Відродження” спільно з «Ініціативою з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні» (EPAIU*) оголошує конкурс “Аналіз і моніторинг впровадження політик і програм щодо захисту довкілля на місцевому та регіональному рівнях”.


Крім національних політик і стратегічних програм, спрямованих на захист і збереження довкілля, в Україні впроваджуються окремі регіональні і місцеві екологічні програми та програми соціально-економічного розвитку, які в тому числі передбачають природоохоронні заходи. Чи відповідають ці програми Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» і міжнародним зобов‘язанням України щодо захисту довкілля і протидії зміни клімату? Чи дотримано екологічних стандартів під час формування зазначених програм? Чи забезпечується у повній мірі фінансування для виконання природоохоронних заходів у межах таких програм, яким коштом і в якому обсязі? Чи таке фінансування використовується у прозорий спосіб та йде на благо громади? Чи завжди виконання регіональних і місцевих програм досягає цілей, чи сприяє насправді збереженню природних ресурсів? Чи не містять такі програми корупційних ризиків та не залишають “вікон для зловживань”? Чи знає місцева громадськість щось про діючі екологічні програми та їхні проміжні результати, а також чи долучена вона до їх впровадження? На ці та інші питання шукатимемо відповіді через проєкти, що будуть підтримані у межах цього конкурсу.


Мета конкурсу – (а) сприяти підвищенню якості і ефективності формування програм, спрямованих на захист і збереження довкілля регіонального або місцевого рівня, забезпечення їх продуктивного та доброчесного виконання у майбутньому; (б) підняти на якісно новий рівень громадський дискурс щодо впровадження екологічних програм та інших соціально-економічних програм, де є довкіллєва складова, через антикорупційну призму.


Завдання:

1) проаналізувати стан впровадження прийнятих політик і програм екологічного спрямування, зокрема, програм соціально-економічного розвитку, у яких присутня екологічна складова, рівень фінансування діяльності, спрямованої на захист довкілля, в межах цих документів, а також проаналізувати можливу наявність зловживань та корупційних факторів тощо;

2) проаналізувати, наскільки дотримувалися вимоги відповідного законодавства (наприклад, вимоги відстанні до водних джерел) під час формування і прийняття програм соціально-економічного розвитку та чи враховувалися можливі корупційні ризики;

3) проаналізувати, чи відповідають на практиці політики і програми, обрані для моніторингу, національним стратегічним цілям захисту і оздоровлення довкілля;

4) на основі аналізу доброчесності впровадження екологічних та інших програм, де присутня довкіллєва складова, провести широку інформаційну кампанію у випадку виявлення зловживань чи фактів корупції;

5) шляхом проведення публічних дебатів навколо досліджених питань стимулювати інтерес громадськості до впровадження екологічних та інших програм із довкіллєвою складовою, просувати еко-мислення та еко-культуру, а також культивувати нетерпимість громадян до корупції у користуванні природними ресурсами.

Предмет аналізу і моніторингу: актуальні місцеві і регіональні політики та програми природоохоронного спрямування або чітко визначена складова захисту довкілля в межах програм соціально-економічного розвитку. Тематичний напрям та рівень дії документів (місцевий або регіональний) визначається учасником конкурсу самостійно. Інструментарій аналізу і моніторингу – надається учасниками конкурсу як окремий додаток до проєктної пропозиції.


Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються консорціуми із двох інститутів громадянського суспільства (ІГС) – одна з яких має практичний досвід протидії корупції, а інша – є грантером EPAIU. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України.


Обов‘язкова умова (пов‘язано з фінансуванням із різних джерел): увесь план проєктної діяльності, включно з моніторингом, дослідженнями, комунікаційним супроводом і проведенням публічних дебатів, здійснюється консорціумом із двох ІГС, одна з яких є грантером EPAIU. Організації мають самостійно сформувати консорціум для участі в конкурсі. Кожен проєкт буде профінансовано шляхом надання двох окремих грантів.


Механізм подання проєктних пропозицій: На платформі «Електронні конкурси МФВ» на відповідний конкурс мають бути зареєстровані одночасно від двох ІГС дві проєктні пропозиції з однаковою назвою, але різною поміткою в кінці назви: «Назва проєкту. Частина перша», «Назва проєкту. Частина друга» (ролі обох учасників конкурсу є рівноправними, не залежно від номеру частини проєктної пропозиції).


Перевага надаватиметься проєктам, до яких, крім консорціуму двох лідируючих ІГС, залучено медіа-партнерів та ІГС або ініціативні групи із територіальних громад чи регіонів, на які поширюється дія програм і політик, обраних для моніторингу.


Принципи партнерства у плануванні і впровадженні проєкту: Проєктна діяльність, у тому числі залучення додаткових партнерів, планується і виконується у рівноправній співпраці, за погодження обох лідируючих партнерів. Довкіллєвий і антикорупційний компоненти проєкту є взаємопов‘язаними і наскрізними протягом дії всього проєкту. Проєктна діяльність обов’язково має передбачати спільне відкрите інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати.


Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті і завданням конкурсу;

 • сфокусованість мети проєкту та взаємо-відповідність усіх розділів проєктної пропозиції;

 • чіткий зв‘язок проєктної пропозиції із обраною для моніторингу програмою/ політикою, спрямованою на захист і збереження довкілля регіонального або місцевого рівня, наявність додатку – Інструментарію аналізу і моніторингу програми/ політики;

 • структуроване бачення комунікаційної складової проєкту, наявність орієнтовної програми публічних дебатів за результатами проєкту;

 • реалістичність виконання проєкту, чіткий план його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;

 • зрозуміло зазначено ролі основних двох організацій-виконавців проєкту і залучених партнерів;

 • попередній досвід учасників конкурсу (основних двох організацій-виконавців проєкту) у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;

 • врахування принципів недискримінації і гендерної рівності під час формулювання проєктної пропозиції;

 • зваженість бюджету проєктної пропозиції (наявність співфінансування проєкту вітається);

 • наявність оприлюдненого учасником конкурсу змістовного та фінансового звітів за попередній календарний рік.

Загальний бюджет конкурсу – 2 500 000 гривень.

Максимальний сукупний розмір фінансування одного проєкту (обидві частини) – 500 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій01 червня 2021 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 02 липня 2021 року.

Зверніть увагу!:

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

 • Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00, 01 червня 2021 року за київським часом, не розглядатимуться.

 • Міжнародний фонд «Відродження» не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

 • Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

 • Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

 • Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надаються телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся письмово до 25 травня 2021 р. на електронні адреси narezhneva@irf.ua та kukharenko@irf.ua.


Контакти: Програма “Демократична практика” Діна Нарежнева, менеджерка Програми, narezhneva@irf.ua Тетяна Кухаренко, менеджерка Програми, kukharenko@irf.ua


* «Ініціатива з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні» (Environmental Policy and Advocacy Initiative for Ukraine (EPAIU)) здійснюється Міжнародним фондом «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки Швеції. Метою Ініціативи є сприяння сталому розвитку громадських організацій – інституційно спроможних, з доброчесним управлінням, підзвітних та визнаних в екологічній спільноті – які зможуть сприяти реформам в Україні через впровадження екологічних політик і здійснення адвокаційних заходів на захист довкілля.1 view0 comments

Comments


bottom of page