top of page
  • Writer's pictureEPAIU

Практичні рішення для довкілля в Донецькій і Луганській областях: конкурс малих грантів

Дослідження стану довкілля на території Донецької і Луганської областей Донбасу, зокрема від початку воєнних дій на Сході України, свідчать про поглиблення деградації природного середовища у цьому регіоні внаслідок суттєвого техногенного і антропогенного навантаження.


Відбуваються відчутні зміни в екосистемах окремих територій Донбасу, що поповнюють безпекові виклики. Навіть попри те, що частина промислових підприємств припинила або частково згорнула діяльність у цьому регіоні, існують ризики неконтрольованих скидів промислових відпрацьованих стоків, в тому числі зі старих шахт, у наземні і підземні води. Разом із тим, зростає рівень викидів у повітря діючих підприємств, особливо металургійних комбінатів; стає інтенсивнішим водозабір на промислові потреби; збільшується площа територій, забруднених сміттєзвалищами та небезпечними відходами, зокрема спричиненими воєнними діями. Для України і Європи ця екологічна ситуація є важливою для моніторингу взаємовпливу суспільних процесів і стану навколишнього природного середовища. А фокусування уваги на соціально-економічних питаннях Сходу України може відтіснити пріоритети щодо дотримання екологічних принципів та забезпечення екологічної сталості в регіоні на дальшу перспективу.


Для того, аби екологічна проблематика Донбасу була постійно присутня у владному та суспільному порядку денному, критичними є небайдужість і зусилля місцевої громадськості. Інститути громадянського суспільства (ІГС), які працюють з питаннями захисту довкілля на підконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей, є на сьогодні важливим рушієм для вирішення довкіллєвих проблем Донбасу.


Тому ми оголошуємо конкурс, який допоможе громадськості привернути увагу до екологічних проблем регіону, а також знайти відповіді на такі питання: Як силами місцевих ІГС можна поліпшити стан довкілля Донбасу? З якими проблемами довкілля (як причинами, так і наслідками) реально готові працювати екологічні активісти Луганської і Донецької областей? Що, окрім донорської підтримки, для цього потрібно громадським організаціям та ініціативним групам? Які підходи до вирішення екологічних проблем обирають самі місцеві організації громадянського суспільства? Як об‘єднати інтереси громади та еко-активістів, аби вирішувати місцеві проблеми довкілля без конфліктів? Яку партнерську допомогу потребують ІГС?


Для переможців конкурсу додатково передбачено проведення навчальної програми для посилення інституційної спроможності організацій.


Мета конкурсу – підтримати розвиток ідей місцевих громадських організацій, спрямованих на подолання довкіллєвих проблем на підконтрольних уряду Україні територіях Донбасу.


Учасники конкурсу – організації громадянського суспільства, зареєстровані на підконтрольних уряду України територіях Луганської і Донецької областей, які опікуються питаннями захисту довкілля Донбасу. Перевага надаватиметься організаціям, які здійснюють значну частину своєї діяльності, спрямованої на захист довкілля, на рівні малих міст і територіальних громад зазначених областей.


Максимальний розмір фінансування одного проєкту – 120 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій20 липня 2021 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 21 вересня 2021 року.


Які види діяльності можуть бути включені до плану реалізації проєкту:

  • Заходи для ідентифікації екологічних проблем на місцевому рівні із залученням різних сторін, заінтересованих у вирішенні цих проблем.

  • Аналіз обраної проблеми довкілля або діагностика стану місцевих природних об‘єктів, які викликають занепокоєння громади, із напрацюванням пропозицій щодо шляхів вирішення проблеми та можливостей для об‘єднання інтересів громади.

  • Моніторинг виконання місцевих екологічних програм із напрацюванням відповідних рекомендацій.

  • Різноформатні адвокаційні акції, спрямовані на захист довкілля.

  • Аналіз взаємозалежності таких складових: екологічні проблеми – економічний стан громади – безпекові питання (із напрацюванням висновків і рекомендацій).

  • Комунікаційні заходи, які супроводжують проєкт і базуються на матеріалах власної діяльності, дослідженнях та спостереженнях, спрямованих на захист довкілля.

  • Інша діяльність, важлива для вирішення місцевих проблем довкілля.

Детальніше про конкурс – в оголошенні конкурсу.1 view0 comments

Comments


bottom of page