top of page
  • Writer's pictureEPAIU

Cтан розвитку екополітики України та посилення участі ОГС у впровадженні політик – дослідження

Updated: Jan 25, 2023

На замовлення Міжнародного фонду «Відродження» вийшов аналітичний звіт «Базове дослідження стану та напрямів розвитку екологічної політики України та перспектив посилення участі організацій громадянського суспільства у розробці та впровадженні політик, дружніх до довкілля».Однією із основних засад внутрішньої та зовнішньої політики України є збереження навколишнього середовища та його складових, що є життєвонеобхідним для існування людини.


З метою виконання цього Україна визнає забезпечення екологічної безпеки одним із основних напрямів державної політики національної безпеки України.

У даному дослідженні було розглянуто наступні екологічні проблеми в розрізі 5 регіонів України (Північного, Південного, Центрального, Західного, Східного):


1) зміна клімату;

2) забруднення атмосферного повітря;

3) проблеми водних ресурсів;

4) деградація та забруднення ґрунтів;

5) проблеми, пов’язані з експлуатацією надр;

6) збереження біорізноманіття;

7) поводження з відходами;

8) проблеми окремих територій (нелегальний видобуток бурштину, стан довкілля Донбасу, зона відчуження).


Важливу роль у формуванні та реалізації екологічної політики на державному та регіональному рівні, а також у збереженні навколишнього середовища, відіграє громадськість, зокрема ОГС (для даного дослідження – організації громадянського суспільства/неурядові організації).


Метою даного дослідження є здійснення базового «зрізу» загальної ситуації у сфері навколишнього середовища в Україні для фінансування основних проблем, процесів і потреб (станом на 31 січня 2019 року), пов’язаних із захистом довкілля у національному, місцевому, регіональному і глобальному вимірі, та визначення рівня залученості і ролі ОГС України у формуванні екологічної політики та вирішенні екологічних питань.
1 view0 comments

Comments


bottom of page